o nás

T.J. Sokol Zbečník je registrovaným občanským sdružením. 

složení výboru po výroční členské schůzi konané 18.10.2013 :
předseda : Ludvík Vlach
místopředseda : David Pavlíček
hospodář : Jaroslava Schejbalová
členové :
Jana Chladová
Miroslav Ječmínek
Dominika Koláčná
Vojtěch Maršík
Josef Oulehla
Michal Podstavec
Lukáš Vlach

Usnesení z výroční schůze TJ Sokol Zbečník konané 18. října 2013 :
Výroční členská schůze TJ Sokol Zbečník
a) schvaluje:
1. Výroční zprávu TJ Sokol Zbečník o činnosti Sokola Zbečník za poslední dva roky přednesenou Ludvíkem Vlachem
2. Zprávu o hospodaření TJ Sokol Zbečník za poslední dva roky
3. Volbu nového výboru TJ Sokol Zbečník dle navržené kandidátky
b) ukládá výboru TJ Sokol Zbečník
1. Zajistit brigádu na sokolském hřišti na jaře 2014
2. Pokračovat v činnostech a akcích zaměřených na vesnický život a neorganizovaný sport
3. Jednotlivým oddílům sepsat nákladové požadavky pro svou další činnost
c) Bere na vědomí:
1. Zprávy o činnostech jednotlivých oddílů
2. Úspěchy členů TJ Sokol Zbečník
d) Děkuje všem sponzorům za finanční pomoc
kontakt :